Як обирати курс, за програмою якого навчатися у літній школі «Мудрамакітра»?

В літній школі «Мудрамакітра» є тільки одне обмеження на вік, на курсі «Мініматик» навчаються діти, які закінчили 6 клас, а всі, хто закінчив більш старші класи, навчаються на 1, 2, 3 або 4 курсі. Інших обмежень нема, але є певні побажання, тому ми опишемо наше бачення гармонійної послідовності навчання:

Мініматик  —  теми цього курсу не потребують специфічних знань та є розвиваючими, вони готують до основних математичних ідей і принципів, також в полегшеному варіанті розглядаються деякі базові теми олімпіадної математики. Одним із основних навиків, з яким ознайомляться учні, є строгість мислення. Курс розрахований на учнів, які закінчили 6 клас.

1 курс — це базовий курс, на якому знайомляться з основними математичними поняттями, ідеями (графи, інваріанти, комбінаторика, теорія чисел, ігри і т.д.), основні математичні методи (принцип Діріхле, принцип крайнього, математична індукція і т.д.). Цей курс виглядає олімпіадним, але насправді ці теми є фундаментальними для математики і знадобляться будь-якому математику. Рекомендовано проходити цей курс учням, що закінчили 7 або 8 клас.

2 курс — на цьому курсі з’являються нерівності, геометрія та вивчаються базові ідеї (комбінаторика, теорія чисел, графи і т.д.) більш поглиблено. Цей курс теж близький до олімпіадного. Рекомендовано проходити 2 курс учням, які закінчили 8 або 9 клас, але за умови, що вони володіють матеріалом 1 курсу.

3 курс — більш аналітичний, матеріал близький до вищої математики. Рекомендовано проходити цей курс учням, які закінчили 9-10 класи, лише за умови, що вони вільно володіють матеріалом 2 курсу.

4 курс — курс адаптованої цікавої вищої математики (не олімпіадний), який, як показує практика, важкий для всіх. Цей курс для тих, хто пов’язує своє майбутнє з математикою. Ціль  його не просто познайомити з ключовими об’єктами математичного аналізу, алгебри (теорії груп), дискретної математики та теорії ймовірності, а продемонструвати це на показових і зрозумілих для будь-якого школяра задачах. Рекомендовано проходити цей курс учням, які закінчили 10 клас та вільно володіють матеріалом 3 курсу.