Програма 5 курсу

Порядок викладання і теми підбираються під конкретну групу дітей в процесі навчання, тому програма може змінюватися.

Групи

Первісні корені

Підстановки парні та непарні

Кільця

Поле (розширення полів)

Неможливість побудови

Векторний простір

Система лінійних рівнянь

Потужності. Зліченна множина

Потужності. Континульна потужність

Потужності. Канторова діагональ, парадокси

Теорія ймовірностей. Ймовірносний простір

Теорія ймовірностей. Математичне сподівання

Умовна ймовірність. Незалежні події

Геометричні ймовірності

Формула Байєса

Ін’єкція, сюр’єкція, бієкція

Границя послідовності

Часткові границі

Границя функції

Неперервність

Тополія прямої

Похідна

Похідна в нерівностях

Ряди

Генератриси

Теорема Шпернера

Мультиплікативні функції

Функція Мебіуса і формула обертання Мебіуса

Формула Абеля

Числа Стірлінга

Числа Каталана