Програма 4 курсу

Порядок викладання і теми підбираються під конкретну групу дітей в процесі навчання, тому програма може змінюватися.

Афінна геометрія

Проективне перетворення

Подвійні відношення

Інверсія

Полюс і поляри

Центр мас

Теорема Дезарга

Теорема Мора-Маскероні.

Теорема Хеллі

Лема Холла

Розфарбування плоских графів. Задача о 5 кольорах.

Теорема Турана

Теорема Рамсея

Реберні графи

Випуклі функції. Критерій випуклості

Нерівність Йенсена.

Нерівність Карамати

Нерівність Брунна-Мінковського

Лема Гензеля

Теорема Вієта

Десятковий запис числа

Цілі гаусові числа

Комплексні числа

Раціональне і ірраціональне

Рівняння Пелля

Комплексні числа в геометрії

Комплексна комбінаторика

Основна теорема алгебри. Алгебраїчна замкненість

Інтерполяційна формула Лагранжа

Критерій Ейзенштейна

Многочлен: сума степенів перших n натуральних чисел