Програма 3 курсу

Порядок викладання і теми підбираються під конкретну групу дітей в процесі навчання, тому програма може змінюватися.

Гомотетія

Поворотна гомотетія

Перетворення подібності

Степінь точки. Радикальна вісь, теорема Бріаншона

Лема Карно

Точка Лемуана

Інверсія

Центр мас

Метод Штурма складні задачі

Нерівність Мюрхеда

Нерівність Мюрхеда-2 (Шура)

Нерівність Чебишева

Нерівність Бернуллі

Послідовності

Рекуренти

Лінійні рекурентні послідовності

Квадратичні лишки

Прості числа та їх властивості

Первісний корінь по простому модулю

Первісний корінь по складеному модулю

Ділення многочленів. Теорема Безу

Теорема про раціональні корені многочлена

Многочлени з цілими коефіцієнтами

Функціональні рівняння. Підстановка. Заміна

Функціональні рівняння. Непарні та парні функції

Складена і зворотна функція

Функціональні рівняння. Нерухома точка

Періодична функція. Головний період

Функціональні рівняння. Монотонні і обмежені функції