Програма 1 курсу

Порядок викладання і теми підбираються під конкретну групу дітей в процесі навчання, тому програма може змінюватися. 

Площі

Формула Піка

Графи степінь вершини. Лема про рукостискання

Графи зв’язність

Формула Ойлера

Орієнтовані графи

Принцип Діріхле

Комбінаторика правило добутку

Комбінаторика сполучення

Біном Хайяма та трикутник Паскаля

Кулі та перегородки

Індукція

Порівняння за модулем

Метод нескінченного спуску

Системи числення

Мала теорема Ферма

НСК, НСД, Алгоритм Евкліда. Основна теорема арифметики

Діофантові рівняння

НСД(a,b) лінійна комбінація a і b : НСД(a,b) = ax+by

Ознаки подільності з доведеннями

Інваріант

Напівінваріант

Розфарбування

Принцип крайнього.

Ігри симетрія

Ігри виграшна стратегія

Ігри накопичення переваги

Дискретна неперервність

Нескінченність